• 146762885-12
  • 149705717

საავტომობილო ელექტრონიკის პროდუქტები

საავტომობილო ელექტრონიკის პროდუქტები

საავტომობილო ელექტრონიკის პროდუქტები

„საავტომობილო კონექტორები ფართოდ გამოიყენება საავტომობილო სისტემის მოდულებში, როგორიცაა ენერგო სისტემა, ძარის სისტემა, შასის სისტემა, ინტელექტუალური კაბინეტი, ავტომატური მართვა და ა.შ. წარმოების პროცესის ბარიერები. ეს არის საშუალო და მაღალი დონის კონექტორების პროდუქტები. კონექტორების გამოყენება ხელს უწყობს ავტომობილების ნაწილების განახლებისა და მოვლის დროისა და ხარჯების შემცირებას და ამავდროულად შეუძლია ავტომობილისთვის უფრო ხელმისაწვდომი პორტების მიტანა. ზრდის საავტომობილო დასასრულის გაფართოების და გაფართოების უნარს. ”